Posts Tagged With: օնիոմանիա

Կոնսյումերիզմ

Կոնսյումերիզմը քաղաքացիների կամ պետական կազմակերպությունների շարժում է սպառողների շահերի ընդլայնման և նրանց ազդեցության մեծացման համար վաճառողների և արտադրողների վրա, սպառողական ապրանքների որակի ապահովման և արդար գովազդի համար:

1962 թ.-ի մարտի 15-ին ԱՄՆ-ում նախագահ Ջոն Քենեդին մտցրեց «Սպառողի շահերի բիլը»: Այդ փաստաթուղթը սահմանում էր, որ սպառող հասարակայնությունը պաշտպանության, տեղեկատվության, ընտրության իրավունք ունի և բացի այդ ունի լսված լինելու իրավունք: Այժմ այս տարեթիվը ամեն տարի նշվում է որպես Սպառողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր:

Աստիճանաբար սպառողների իրավունքների պաշտպանության համապատասխան օրենքներ ընդունվեցին աշխարհի շատ երկրներում:

Կոնսյումերիզմը որպես տերմին այժմ դառնում է սպառում բառի անալոգը: Ժամանակակից աշխարհում սպառումը իր տեսակի մեջ դառնում է վնասաբեր կախվածություն, զարգանում է օնիոմանիան: Նման կախվածությամբ տառապող մարդու համար ապրանքները կորցնում են իրենց նշանակությունը և դառնում են միայն ինչ-որ հասարակական խմբին պատկանելու խորհրդանիշ: Սպառման միջոցով սոցիալական գերակայության հասնելու հնարավորության գաղափարը գնորդի մոտ ծնում է հավատն առ այն, որ գնման գործընթացը կարող է ավելի մեծ հաճույք պաճառել, քան թե հենց օգտագործվող ապրանքը: Մարդկային երջանկությունը կախման մեջ է դրվում սպառման աստիճանից, սպառումը դառնում է կյանքի նպատակ և իմաստ:

Читать далее

Categories: Տերմինաբանություն, Փիլիսոփայություն, Բիզնես | Метки: , , , , , , , , | Оставьте комментарий

Блог на WordPress.com.